แนะนำโซลูชันบริหารจัดการเคมีภัณฑ์

การเริ่มต้นใช้วิธีการจัดหมวดหมู่ เกณฑ์การทำฉลากสารเคมี ตามรูปแบบของ Globally Harmonized System (GHS) คือ ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี สื่อสารอันตรายให้เข้าใจตรงกันทั่วโลก (ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ผู้ขนถ่าย/ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้/ผู้กำจัด) ครอบคลุมสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีทุกชนิด ตลอดทั้งวงจรชีวิตของสารเคมี 

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GHS เริ่มมีผลบังคับใช้ในหลายประเทศ และเป็นเรื่องที่เข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้บริการโซลูชันบริหารจัดการเคมีภัณฑ์ของ บริษัท เอ สแควร์ เพาเวอร์ เทรด จำกัด จะช่วยให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเป็นเรื่องง่าย และสอดคล้องตามความต้องการของ GHS

เราเป็นผู้ให้บริการโซลูชันจัดการเคมีภัณฑ์ และให้บริการจัดทำ SDS จากฐานข้อมูลสากล ซึ่งให้บริการมากกว่า 47 ภาษาทั่วโลก โดยเอกสารที่จัดทำนี้จะมีรูปแบบที่สอดคล้องกับการจัดหมวดหมู่เคมีภัณฑ์ ข้อกำหนดสากล และข้อตกลงระหว่างประเทศ

เราใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเสมอ โดยพร้อมที่จะรับฟัง สอบถามความต้องการ และให้ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่จำเป็นในเบื้องต้น เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องสอบถามในเรื่องเดิมซ้ำๆ เราใส่ใจในการเตรียมเอกสารข้อมูลนำเข้า สำหรับแต่ละองค์ประกอบที่จำเป็น สำหรับการเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัยให้ลูกค้าเสมอ

หากคุณต้องการจัดทำ SDS บริหารเอกสารข้อมูลความปลอดภัย บันทึกรายการข้อมูลเคมีภัณฑ์ที่ครอบครองอยู่ หรือจัดทำข้อมูลหลายรูปแบบเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ กรุณาให้โอกาสเรานำเสนอ "GoldFFX" โซลูชันจัดการเคมีภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ โดยนัดหมายกับเรา เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการใช้งาน ซึ่งจะนำไปสู่การเสนอบริการได้ตรงความต้องการของมากที่สุด

 

 

Visitors: 56,515