บริการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS (MSDS)

SKU : SDS-ByPlite

ขั้นตอนการให้บริการ

  1. ลูกค้าส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ไปยัง plitecorp@gmail.com เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับแบบฟอร์มเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดทำ SDS
  2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วส่งกลับมาให้เรา พร้อมแนบหลักฐานสำคัญ เช่น หนังสือรับรองบริษัท และ ภ.พ.20 ของลูกค้า ในรูปแบบ pdf file ทางอีเมล
  3. บริษัทฯ จัดทำใบเสนอราคาแบบเป็นทางการไปยังลูกค้า
  4. ลูกค้าชำระค่าบริการเต็มจำนวน และส่งหลักฐานให้แก่บริษัทฯ
  5. สำหรับลูกค้าที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนค่าบริการได้ 3%
  6. บริษัทฯ จัดทำใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า
  7. บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำ SDS และส่งมอบเอกสาร SDS ให้แก่ลูกค้า ภายใน 14 วันทำการ ทางอีเมล ในรูปแบบ pdf file ซึ่งลูกค้าสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที


การจัดทำ SDS ฉบับแรกจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ หากลูกค้าต้องการจัดทำเป็นภาษาอื่นๆ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม


เมื่อลูกค้ายืนยันข้อมูลในไฟล์ เพื่อเริ่มการจัดทำ SDS แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนประกอบ หรือสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื้อหาหลักของ SDS อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จึงควรตรวจสอบข้อมูลส่วนประกอบอย่างละเอียดก่อนส่งจัดทำ


สิ่งที่ลูกค้ามักจะกังวล คือ การรั่วไหลของสูตรการผลิต ทั้งที่ในความเป็นจริงสามารถแจ้งผู้ประสานงานได้ว่า ต้องการจัดทำ SDS แบบเปิดเผยสูตรเท่าที่จำเป็น ไม่เปิดเผยสูตรการผลิตทั้งหมด จึงไม่ต้องกลัวว่าสูตรการผลิตจะรั่วไหลไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง


*** ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ***


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน

ชริญญา ตะยาภิวัฒนา 08 5188 6196

อีเมล: plitecorp@gmail.com

จำนวน

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 41,371