เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไพลท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอ สแควร์ เพาเวอร์ เทรด จำกัด) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2555 ด้วยความร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ทั้งด้านอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร อาหาร ยา และการดูแลสุขภาพ เพื่อดำเนินกิจการตามแนวคิด “ธุรกิจสีเขียว” ซึ่งมีวัตถุประสงค์มากกว่าการเน้นความสามารถในการทำกำไร โดยจะให้ความสำคัญกับมิติอื่นๆ อันเป็นรากฐานของความยั่งยืนระยะยาวด้วย เช่น ผลกระทบของการดำเนินธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปันส่วนทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรมในสายห่วงโซ่อุปาทาน และดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้คู่ค้าสามารถเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง

 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้จัดหา ผู้จัดส่ง และผู้บริโภค

เป้าหมาย

มุ่งมั่นคัดสรรสินค้าคุณภาพเยี่ยม
และบริการเหนือระดับ 
มานำเสนอให้แก่ลูกค้าในราคาสมเหตุสมผล

เรามีความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการที่นำเสนอ พนักงานทุกคนมีความยินดีที่จะตอบคำถาม ให้คำแนะนำ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างตรงประเด็นและเป็นมิตร เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

คำสัญญา

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของเรา
ลูกค้ากำลัง "จ่ายเพื่อคุณค่า" มากกว่า ราคา

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นการ “จ่ายเพื่อคุณค่า” ที่มากกว่า ด้วยคำสัญญา 5 ข้อ จากเรา

  1. สินค้าทุกชนิดต้องผ่านมาตรฐานการคัดกรองด้านคุณภาพ ก่อนตัดสินใจนำมาวางจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม
  2. การจัดซื้อและจัดหาสินค้าเพื่อวางจำหน่าย เป็นไปตามหลักการจัดซื้ออย่างยั่งยืน มีความโปร่งใส สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบทั้งผู้ผลิตและบริษัทคู่ค้า
  3. คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การอุปโภคบริโภค ตลอดจนวิธีการกำจัดสิ่งเหลือใช้ระหว่างกระบวนการเหล่านี้
  4. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สนับสนุนการสร้างงานในท้องถิ่น โดยรับซื้อผลผลิตในราคายุติธรรม เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  5. ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา อันนำไปสู่การเกิดขึ้นของนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการ เพิ่มความสะดวกสบาย และมอบความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น

ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับ บริษัท ซันสยาม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซันซอยล์มานานกว่า 30ปี สินค้าที่เราจำหน่ายในช่วงแรกจึงมุ่งเน้นไปยัง กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่นซันซอยล์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรซันซอยล์ เพื่อให้ลูกค้าที่มีความต้องการใช้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม และผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพสูง สามารถหาซื้อได้ง่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

การเซ็นต์สัญญาความร่วมมือกับ บริษัท เคมแคร์ เอเซีย คอนซัลแทนท์ จำกัด เปิดโอกาสให้เรามีบริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีในนาม เคมวอช (Chemwatch) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูล (M)SDS เต็มรูปแบบ พร้อมระบบบริหารการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้งานง่าย และยังมีเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้น เพื่อให้การใช้งานและจัดเก็บสารเคมีสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดระหว่างประเทศ การบริหารจัดเก็บสารเคมี การค้นหาข้อมูลความปลอดภัย และการทำฉลากความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานในระดับต่างๆ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น จึงเหมาะกับธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เช่น การผลิตสารเคมี การส่งออกสารเคมี การขนส่งสารเคมีอันตราย ห้องทดลองเคมี ฯลฯ

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของเราได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ขายที่ผ่านการรับรองจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ขายได้จาก www.thaitrade.com

Visitors: 39,202