บริการจัดทำ SDS

บริษัท ไพลท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอ สแควร์ เพาเวอร์ เทรด จำกัด) เปิดให้บริการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheet (SDS) ตั้งแต่ พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน บริการนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปทั่วโลก

ทีมบริการจัดทำ SDS ของเราประกอบด้วย นักเคมี ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา นักค้นคว้าวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โดยจัดทำสำหรับสินค้าทุกประเภท ตามความต้องการของลูกค้า สำหรับให้บริการผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าทั่วโลก ในรูปแบบ GHS และ REACH 

บริการของเรารองรับ 47 ภาษาทั่วโลก ทีมนักแปลภาษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า SDS และ ฉลากเคมีภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดสากล

นอกจากนี้เมื่อจัดทำ SDS เรียบร้อยแล้ว ทีมของเราก็ยังคงติดตามรับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลของ SDS ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติในระดับนานาชาติ ส่งผลให้ข้อมูลใน SDS ต้องปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ลูกค้าส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ไปยัง plitecorp@gmail.com เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับแบบฟอร์มเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดทำ SDS

 2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วส่งกลับมาให้เรา พร้อมแนบหลักฐานสำคัญ เช่น หนังสือรับรองบริษัท และ ภ.พ.20 ของลูกค้า ในรูปแบบ pdf file ทางอีเมล

 3. บริษัทฯ จัดทำใบเสนอราคาแบบเป็นทางการไปยังลูกค้า 
  เช่น 21,000 บาท/ฉบับ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% = 22,470 บาท/ฉบับ
   
 4. ลูกค้าชำระค่าบริการเต็มจำนวน และส่งหลักฐานให้แก่บริษัทฯ

 5. สำหรับลูกค้าที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย ในส่วนค่าบริการได้ 3%

 6. บริษัทฯ จัดทำใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า

 7. บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำ SDS และส่งมอบเอกสาร SDS ให้แก่ลูกค้า ภายใน 14 วันทำการ

การจัดทำ SDS ฉบับแรกจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ หากลูกค้าต้องการจัดทำเป็นภาษาอื่นๆ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

เมื่อลูกค้ายืนยันข้อมูลในไฟล์ เพื่อเริ่มการจัดทำ SDS แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนประกอบ หรือสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื้อหาหลักของ SDS อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จึงควรตรวจสอบข้อมูลส่วนประกอบอย่างละเอียดก่อนส่งจัดทำ

สิ่งที่ลูกค้ามักจะกังวล คือ การรั่วไหลของสูตรการผลิต ทั้งที่ในความเป็นจริงสามารถแจ้งผู้ประสานงานได้ว่า ต้องการจัดทำ SDS แบบเปิดเผยสูตรเท่าที่จำเป็น ไม่เปิดเผยสูตรการผลิตทั้งหมด จึงไม่ต้องกลัวว่าสูตรการผลิตจะรั่วไหลไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล plitecorp@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,487