บริการจัดทำเอกสาร SDS (MSDS)

 

บริษัท ไพลท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอ สแควร์ เพาเวอร์ เทรด จำกัด) เปิดให้บริการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheet (SDS) ตั้งแต่ พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน บริการนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปทั่วโลก

ทีมบริการจัดทำ SDS ของเราประกอบด้วย นักเคมี ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา นักค้นคว้าวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โดยจัดทำสำหรับสินค้าทุกประเภท ตามความต้องการของลูกค้า สำหรับให้บริการผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าทั่วโลก ในรูปแบบ GHS และ REACH 

บริการของเรารองรับ 47 ภาษาทั่วโลก ทีมนักแปลภาษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า SDS และ ฉลากเคมีภัณฑ์ เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดสากล

นอกจากนี้เมื่อจัดทำ SDS เรียบร้อยแล้ว ทีมของเราก็ยังคงติดตามรับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลของ SDS ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติในระดับนานาชาติ ส่งผลให้ข้อมูลใน SDS ต้องปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล plitecorp@gmail.com

Visitors: 44,183